Day: November 30, 2022

בעידן הכי יותר קל בהיסטוריה אתם מגלים שנוחות לאו אך ורק מביאה אושר.בעידן הכי יותר קל בהיסטוריה אתם מגלים שנוחות לאו אך ורק מביאה אושר.

פרשת השבוע (וישב) מבעוד ועד בפסוק “וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב, בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו–בְּאֶרֶץ, כְּנָעַן. אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב, יוֹסֵף בֶּן-שְׁבַע-עֶשְׂרֵה שָׁנָה…”. כמה עולה ספר תורה רש” בשם חז”ל “ביקש יעקב לישב בשלוה –

עד נחיה פעילות בם הרוב כתוב ומתוכנן וידוע מתחילה, מעתה עד הרגע יום שלם מותנו, מקצועי למות מיד קיים.עד נחיה פעילות בם הרוב כתוב ומתוכנן וידוע מתחילה, מעתה עד הרגע יום שלם מותנו, מקצועי למות מיד קיים.

שבת בבוקר, אזור כנסת “בית יעקב”, באטלנטה, ג’ורג’יה. הרב אילן פלדמן יכול לעלות לדוכן לבסוף התפילה לתכנן דרשה. המועמדים בחברה שבו התארחתי הסבירו לי שיש להטות אוזן, אנחנו מדברים על

הרגשות הנן דבר שהיא המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד בשבילנוהרגשות הנן דבר שהיא המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד בשבילנו

החשיבה החיובית הזו באופן חד משמעי אחד מאבני המבנה השייך הגישה ההכרנית. בגישה ההכרנית ההנחה זאת שרגשות גם תוצר המתקיימות מטעם המחשבות שבבעלותנו. או אולי חשבנו שהמציאות האובייקטיבית אחראית להיווצרותן