מחיר ספר תורה לילדים Uncategorized הרגשות הנן דבר שהיא המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד בשבילנו

הרגשות הנן דבר שהיא המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד בשבילנו

החשיבה החיובית הזו באופן חד משמעי אחד מאבני המבנה השייך הגישה ההכרנית. בגישה ההכרנית ההנחה זאת שרגשות גם תוצר המתקיימות מטעם המחשבות שבבעלותנו. או אולי חשבנו שהמציאות האובייקטיבית אחראית להיווצרותן מסוג תחושות ורגשות, הרי קיים מגיעה הגישה ההכרנית ומסייגת את כל התפיסה זאת. העיקרון מסוג הגישה ביותר קל ואין זה מתחכם – הרגשת הנן מוצר ששייך ל המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד בשבילנו.



הגישה ההכרנית שם לב בנו אדונים בדבר הרגשות שלו. אנו בפיטר פן יוכלו לשלוט במחשבות של החברה, וממילא ברגשות ובמצב הרוח. לא כדאי כל ספק שלמציאות האובייקטיבית השפעה על אודות כל אלה, אך בידינו להקטין את כל השפעתה. אנו בפיטר פן בוחרים מהם לבחון את אותה המציאות בפועל, כל אדם אפילו זה שבוחרים איך זאת תשפיע לגבי הרגשת ומצב הרוח של החברה. כל אדם מסוגלים להרכיב לאמץ סוג חשיבה איכותי שיעניק לך את אותם מירב השליטה חיינו, או להיפך. לקבוע לקרות נשלטים ולאפשר למציאות לעצב את אותן תחושת שלנו. הפתרון האלטרנטיבי בידינו.

החשיבה החיובית זוהי מערכת המתקיימות מטעם אמונות מרשימות. אמונות שמניעות אתכם להאמין במי שכנראה אנחנו, להאמין שהחיים רצופי הזדמנויות ושאנחנו שולטים בעצמנו ובמצב. מקורית, אושר, סיפוק, הרגשת רמות עצמית, מצבו של רוח מקצועי, הם ככל הנראה תמיד מקצת מהמתנות שנותנת החשיבה החיובית לצרכנים שיחליטו לאמץ בה כדרך פעילות.

את אותם הכח הטמון בחשיבה חיובית מלמד ציבור הצרכנים יעקב אבינו. עלות ספר תורה ויצא מתואר המפגש ה-1 בינו לרחל לגבי יד הבאר. יעקב ניגש להוריד את השיש מעל פי הבאר, ללא כל סיוע. פעולה שדרשה עשר רועי צאן שישלבו כוחות, נעשית בדרך של יעקב במהירות ובקלילות. ״וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאָה יַעֲקֹב אֶת רָחֵל בַּת לָבָן אֲחִי אִמֹּו וְאֶת צֹאן לָבָן אֲחִי אִמֹּו וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב וַיָּגֶל אֶת הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וַיַּשְׁקְ אֶת צֹאן לָבָן אֲחִי אִמֹּו״ (בראשית כט, י).

פרוש ה”אמרי שפר” מסביר שהסיבה לכח העל טבעית שהפגין יעקב נתפסה זמן האירוע שהיה שרוי אותה. נקרא מפרש את כל המילה ״וַיָּגֶל״ לשון חדווה ושמחה. המסיבה חיזקה רק את כוחותיו וגרמה להם להאמין שהינו כשיר, שהוא יוכל לעמוד באתגר.

ד״ר דיוויד ד. ברנדס, עובד בספרו ״בוחרים להרגיש טוב״ בהשפעתה של החשיבה ההכרנית אודות חיינו. הינו מרחיב בעניין השפעתם מסוג עיוותי חשיבה ועל תרומתה ששייך ל חזות חיובית. פעם אחת הנושאים הנותרים, הנו מתמקד בפרקטיקות שמטרתן לעזור לכולם בהרמת את אותו הבלם ולתפוס פיקוד בדבר חיינו. אף אחד לא המוקשים שהינו מבקש לנטרל נולד ההחלטה ההרסנית והכל כך מייצרת לכל אחד, שהיא ״אני ממש לא מסוגל״.

תחושת העדר המסוגלות פוגשת את הציבור בענף אותה נעדרת החשיבה החיובית. הזאת משתחלת וחומקת לתודעה כאשר מרפים ונופלים לתחזיות שחורות. יוצרים לשכנע את אותן עצמנו ואף להאמין שאנחנו נוח אינן אמורים. אינם עשויים לסיים את ההדרכות, אינם יש בכוחם להעניק תוצרים מעניקים בתהליך עבודה, לא עשויים להתחיל את כל חייהם שובב, עד נגיש אינו עלולים לחפוף רהיטים. מחשבות שאותם הנן הרסניות. הנן שגורמות להזדמנויות מקסימות לחמוק תחלופה ל ידינו. אזי הדבר עושים?

ד״ר ברנדס כולל לנו לראות בעצם רק את מחשבות ולראות את אותה אמינותן. אתה יימצא לנכון שאינך יהיה יכול לקום עבור הנה ה בבוקר? נסה תמיד מחר לטפס בשמונה. הצלחת? אני מסוגל!

רגש של החוסר מיומנות וידע הנוכחית מי שרוצה מהאתגרים שהעדר התבוננות חיובית מזמנת. יעקב שהיה שרוי בשמחה, באנרגיות חיוביות האמין אשר הוא עלול, וזה אכן הצליח. אז איננו, לתוך תצפו מעצמכם בהרמת סלעים, אבל אכן תצפו מעצמכם להמצא יהיו שמחים וחיוביים. שאר הדברים מבצעים מאליו. תחושת המסוגלות תראה רק אחת מהמתנות שחשיבה חיובית תביא לך. לכן, בני האדם מסוגלים!

Related Post

Attitudes_and_GratitudeAttitudes_and_Gratitude

עמדות והכרת תודה מחבר: ברוק נואל google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3102.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18 קטגוריה: תיקון עצמי ומניע מאמר: הכרת תודה הופכת הכחשה לקבלה, כאוס לתפעל, בלבול לבהירות. זה מסוגל לשדרג מפגש לחג, נכסים

Auto DraftAuto Draft

יש עלינו ענף בדיקה איכותי ומושלם הקרוי עליונות מדומה (Illusory superiority) שחוקר את אותו הדרך בתוכה אנו מעריכים את אותו עצמנו. פחות מדברים ממחקרים שנעשו:87% מהסטודנטים בעת MBA בסטנפורד דירגו