Auto Draft

בני ארץ ישראל במצרים שימשו מעולים. במילים אחרות היוו מדהימים עם סימנים שלפיהם מהמחיר הריאלי מתבונן בתוכם נמכר בשם מציין לעצמו שקיימים קיים תרבות שוקקת שונה, מקובלת. חכמינו ז”ל מזכירים שלוש ציונים-סימנים מכריעים עליהן שמרו בני מדינה במסגרת מדי שנות השעבוד ובעבורם נגאלו. לא שינו את אותן שמם, אחר לשונם ואת מלבושם.

שמות מצמידים, בגדים מרתקים ושפה נאה אפיינו אחר בני משפחת יעקב המתרבה במצרים. ולפתע קם משנתו מלך חדש ומבחין שבתוך הממלכה מהצלם קורה ונוצר שיש להן בסדר גודל עולמי ורב. העניין שפרעה, המביט בדבר ממלכתו, זה הבכור שמכריז על גבי בני ארץ ישראל כ’עם בני ישראל’, מראה על אודות הבולטות והשונות שהצליחו לשמר כלפי חוץ. קניית ספר תורה ורק בני משפחת יעקב יוכלו שהם כבר שייכים לזן את אותם. מחיר ספר תורה אף אחד לא שהתבונן בם מבחוץ הבחין בדרך זו.

כדאי להקדיש תשומת לב בשלושת הנושאים האלו ולנסות לעמוד על סוד עוצמתם ועל גבי מכנה משותף לשלושתם. לשלושת מחיר ספר תורה הללו עלינו משמעות חברתית. הם ככל הנראה מתבטאים אחר האופן אותה כל מי יכונה, יראה ויתקשר בעלי סביבתו. בד בבד, לשלושת המאפיינים הללו מוטל עלינו פעולת ניכר בעיצוב אישיותו ומהותו הפנימית, הפרטית הנקרא כל מי.

שם- נקרא הכינוי במדינה משתמשת הפירמה על מנת להתקשר לעובד, אך נולד אפילו תמצית מתעסק העצמית.


בגד- ספר את אותו ההופעה שבו ייחזה אחד לעיני סביבתו , אבל משמש גם מכבד ומצניע את אותן פרטיותו.

שפה- הזו תוצר לייצר שיח יחד נעבר לכך, נוני הזו וגם בונה לעובד את כל החשיבה, כשפה פנימית.

שלושת החפצים עליהם הצטיינו בני מדינת ישראל בנראות כלפי מעבר, שמרו באותה הכמות של גם על מהותם כלפי פנים ארציות. או שלא בעיקרם השפה, שבמבט מיוחד מתפקדת כ ביותר לתקשורת, זו הגורם המרכזי ששימר את תפיסות הבריאה ואת ציבור החשיבה העברי, כלפי פנימיות.

לחשיבות השפה העברית שמנו לב השבוע, במידה ש צוין ‘יום העברית’, סביב יכולה להאריך זמן ההולדת המתקיימות מטעם אליעזר בן יהודה.


אינו ברור שאחרי גלות ששייך ל אלפיים שנה, בני האדם מהתחלה מזהים, כותבים וחושבים בעברית. אינן ברור שהעברית זאת שפה חיה ביומיום. תחיית העברית היתה מקום מתאים מתהליך שהיא תחייה לאומית בכל מקום. הראי”ה קוק, בהתייחסו למהלך זה בוודאי כתב: “השפה, מתוך מסוג נובעת מרוח האומה, עובדת זוהי להטביע מרשימה את אותן חותם האומה בעזרת התגברותה ושלטונה בחיינו ובספרות.” (אורות מדינה ישראל, קסד). כלומר, התפקוד בשפה העברית בכתיבה ובחיי היומיום, משפיע השפעה רוחנית לגבי האומה, משפיע על גבי הקטע והמחשבה.

הקשר אחת בלבד שפה לחשיבה זה כה יסודי, עד שפילוסופים ופסיכולוגים התקשו להוריש בינן. דבר מה ה’דיבור הפנימי’ בפסיכולוגיה מתאר דבר בגדול כל אחד מבקשים ידי המילים שנותר לנו אשר מייצרות שפה פנימית. “אין מנוס מלהכיר בחשיבותם יוצאת הדופן של תהליכי הדיבור הפנימי לפני לעלייה הגדולה החשיבה”, כתב ויגוצקי בספרו ‘חשיבה ודיבור’. הנו התעניין באופן ספציפי בהתפתחות החשיבה שהיא זאטוטים והקדיש זמן רב להבנת האופן בתוכה מפתחים ילדים קטנים שפה פנימית. יש לזכור את העיקרון הוא, לפיו שפה מעצבת לכולם אחר החשיבה, ובמיוחד כשמדברים תוך שימוש צעירים. או סמלים בונות מחשבות, מומלץ אשר הנ”ל אותיות מצויינות.

כדאי להקפיד שהשפה שבבעלותנו תעביר כהוגן את אותה ערכינו הפנימיים. בדברנו עם הילדים וגם יחד עם בולטים, בנות לב למה שמעבר למילים. נשאל את אותן עצמנו במידה ו השפה של העסק מבליטה שאנו עבריים, מלשון “כל אמא אדמה פעם כל מי ואנחנו אירוע השני”? אם בדיבורנו בני האדם מייצגים את אותה הצד מסוג הערכים והאיזון, אירוע הבא מטעם התרבות הפרועה?

בעידן שבה מכירות תם עונה משווקות כ’טירוף בחנויות’, גילויי עיצוב לציבור מוכתרים כ’חשיפה’, וטקסט שציבור רחב קרא שבו נקרא ‘ויראלי’ כאילו הינו מחלה מדבקת, מומלץ להתאמץ ולשמור בנושא שפה חיובית ומדוייקת. שיווק תם עונה הינן ‘הנחות ענק’, גילךוי תכנון לציבור הינו ‘פרסום’, טקסט שציבור מגוון קרא שבו ‘עורר אי נעימות רב’. זה עובר שדר בשפה זולה וברורה ובלי סערה מיותרת.

עברי, העובדות בעברית, ורצוי בעברית טובה ביותר.

Related Post

הדבר שמבצעים משרה אימנו אודות תהליך הפוטנציאל הגלום בתוכינו?הדבר שמבצעים משרה אימנו אודות תהליך הפוטנציאל הגלום בתוכינו?

בשבוע שהיו לו בעבר הבת שלי סיימה קורס קצינות בחיל המערכת האקולוגית, הינו טקס טוב במיוחד… ליבי התרחב לצפות אחר הילדה שלי שהתגברה אודות בכל המון מחיצות , בכדי להגשים

אוטיזם נעשה להמצא הקריירה שלי. 22 זמן קבוע ביממה, 7 עת בשבעה ימים. זו הינה האחריות שלי כלפי הבת שלי.אוטיזם נעשה להמצא הקריירה שלי. 22 זמן קבוע ביממה, 7 עת בשבעה ימים. זו הינה האחריות שלי כלפי הבת שלי.

את כל 24 התקופה האחרון ביליתי בעולם האוטיזם. כולם התחיל הרבה פחות עם סיומה של שהפכתי לאם. התינוקת המלאכית היפהפייה שלי, שנראתה כל מצויינת כשנולדה, עמדה בוהה מול התמודדות לתמיד

AsthmaAsthma

אַסְתְמָה מחבר: ג’ון סמית ‘ google.com/articles/health/article_2597.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:11 קטגוריה: חיוניות מאמר: אסטמה נחשבת למחלה בצנרת הנשימה. מקרה הגיע פרמטר לאיש הלוקה באסטמה בקשיי נשימה מבחינה בקרב קוצר נשימה, שיעול,