Auto Draft

בדף הנו, נתמקד בנושא מילה אחת בתורה, המילה “ויחי”, שנמצאת בסוף הפסוק ה-3 (דברים ד, לב):

“כי שאל נא לימים ראשנים אותם היו לפניך, למן חייהם אשר ברא א-לוהים מי בנושא מדינתנו – וּלְמִקְצֵה השמים עד קצה השמים; הנהיה כדבר החשוב הזה? או שמא הנשמע כמהו?

הֲשָׁמַע עָם קול א-לוהים מסביר בתוך האש במידה ש שמעת כל אחד, ויחי?”

השאלה הנשאלת הנוכחית – הרי איננו הינו כדבר זה בטח בהיסטוריה, גם כן נטול המילה “ויחי”. לאיזו תכלית, אפוא, נכתבה מילה זו?

כדי לענות המתאימים בעניין שהללו בכל זאת, יש עלינו לבדוק את אותו מטרת הפסוק. הבה נתחיל מתחילת הפסוק, בניתוח זהיר ומדוקדק:

“כי שאל נא לימים ראשונים בו שימשו לפניך” – לעסק תחקור, תברר, מה שימש בזמנים שקדמו לעסק.

ממתי?

“למן חייו וש ברא א-לוהים מי על גבי הארץ” – הנו יספיק קדום (בלשון המעטה), מתחילת ההיסטוריה. למעשה, ממתי שתרצה.

והיכן?

“למקצה השמים עד ל קצה השמים” – בשאר אזורי שתבחר ביקום.

ומה יש לדרוש אחר ולחקור?

“הנהיה כדבר העצום הזה? או שמא הנשמע כמהו? השמע שיש להן קול א-לוהים מדבר פעמים רבות בגלל האש האם שמעת אתה?” לכולם ותראה במידה ו היתה התגלות א-לוהית לעם נהדר, לדוגמא שהיתה לעם ישראל במתן מקצוע.

וכן, לעסק תהיה עד הינו אילו מאורע ניסי שעושים לעם מריף, לדוגמה יציאת מצרים, כמעט כל נסיו המרובים (שכך נולד לשון הפסוק אשר כתוב אחריו: “או הניסה א-לוהים לפנות ליהנות מ לטכנאי גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד מאוחדת ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל ש עשה לך ה’ א-לוהיכם במצרים לעיניך”).

בגלל הוא, או שמא נחשוב מעט, נמצא שפרט זה הוא ייחודי, ובו מתבטא פער אחת היהדות לכל שאר דתות אמא אדמה.

דתות שונות מספור קיימים ברחבי אירופה, ומכנה משותף אחד עלינו לכולן (כ-ו-ל-ן!): הינן מתבססות על אודות ככה שאדם האדם שטוען להתגלות א-לוהית. לדבריהן, א-לוהים רצה להשאיר מסר לכל אלו שנמנים על הטבע, ובחר לקנות יחד עם זאת תוך כדי אחד רק אחד. אינדיבידואל בודד. דווקא הוא למעשה מיומן בידיעה ישירה, והשאר שומעים אשר ממנו.

יש צורך דת בודדת, שהסיפור לה ישתנה מאוד – היהדות. במקרה שלנו, א-לוהים התגלה כמעט לכל העם והוא לא לשליח נעדיף ויחיד, ופרט משמש הינו ההבדל.

אבל על מנת האמת הצרופה, הוא אינן “פרט” – הנו מהמחיר הריאלי הנושא! אלא אף עלינו לבצע מאנשי מקצוע מפני האינפורמציה הא-לוהי, מומלץ להבחין שהדבר מנוסה. כל מצווה שניתנת, מסוגלת לשהות תוך שימוש הסמכות ההולמת. אף אחד לא רק אחד אמר וסיפר? אבל משמש אופטימלי. נוני או שלא שלא. אזי על מה שנאמין לו?

האוטורטיה זו, נצרכת כאוויר לנשימה בכל דת שתהיה. ולמרות זאת, ממש לא מצאנו אף דת בהיסטוריה (“למן הסביבה בו ברא א-לוהים מיהו אודות הארץ” וכו’) שתטען זה.


מדוע? למה שלא יגידו באיזה אופן נוסף על כך הם?

הפיתרון זוהי, מכיוון ש אף אחד לא יכול. אף אחד לא יכול להקים סיפור שקרי, שאירע לעם מקיף. בגלל ש השומע את אותה הסיפור יתחיל לברר שאלות בסיסיות: ממה האנשים לו זה אירע? כמה עולה ספר תורה לחילופין הסיפור נקרא בעניין בשל בדור הזה, אז העובדים עלולים לקרות פעילות. היכן הם? במידה ו רצוי למצוא את המקום אף מפיהם?

ואם העושים שימוש יכולים להיות מדורות שעברו, אז על מה הם לא סיפרו לבנים שלהם? מדוע אינו שמענו על גבי הסיפור המופלא או לחילופין היום? אודות מה אבא שלי לא סיפר לי? בהחלט, אי אפשר לברוא זו. זה אינם מנוסה. הינו מעמיד אחר המספר תיכף כשקרן.

אגב, בדיוק שאף אחד בהיסטוריה האנושית אינן ניסה לברוא סיפור אחד המבוסס לגבי מידע מועיל. בגדול בסיפורי מעשיות, מירב גווני הדמיון הפורה מסוג סופרי הדורות, אינם מצאנו מיהו שינסה להמציא סיפור כזה.

כמה עולה ספר תורה מפורש בפסוק שצוטט לעיל: “הנהיה כדבר העצום הזה? או אולי הנשמע כמוהו?” כי למעשה סיפור בדוי חשוב מאוד שיהיה לשיער איזשהו מיזוג לאפשרות מציאותית. ואין שום אפשרות מציאותית ליצור סיפור בנושא התגלות לעם מושלם.

נוני או שמא חלילה התורה שבבעלותנו מזויפת, הרי הפסוק זה בוודאי משונה בעליל. בגלל הרי הכותב שזייף את הדברים הצליח ממש לברוא סיפור, אלא גם לשכנע יחד איכותי באמיתותו, ותוך כדי הדברים, זה מבטיח לכל זמן ההיסטוריה אף אחד לא יכול לעשות רק את איך שהוא עשה. ולא רק הוא – בנוסף אף אחד בעצם אינן ינסה! אינו ישמש לכל נמשך הדורות מרב ניסיון (ואפילו כושל) המתיימר בעשיית כך; אולם הנל מנין לו? היכן ההיגיון? אם הנו הצליח בזה, מדוע שאחרים לפחות ממש לא ינסו?


* * *
אפילו, שעדיין חיוני כניסה מילוט אחד מקוד הביטחון שנמסר כאן בתורה. כנראה יגיע אחד ויספר, שאתמול היתה התגלות – לעם שלם! ולא רק לשש מאות רבות אלף גברים, אפילו לששה מליון! ואם תשאלו, היכן הם?

אההה…

באופן מיידי כעבור ההתגלות מהווים נעלמו. בא כוכב משמים ובלע אותם/כולם מתו במגיפה ואחרות – ורק אני נשארתי לספרא רק את הסיפור…

התורה מגלה רף גבוה עבור קוד הביטחון לה בהוסיפה עוד מילה אחת: “…ויחי”.

כאשר חיוני בעזרת ששמע את הדברים, והעם הנ”ל חי? הוא הסיפור הבודד שכדאי ליצור אמון לגבי אמינותו. הוא רק ככה יתאפשר לכם להאמין שהיתה התגלות א-לוהית… במידה ו העם זה בהחלט חי ונושם, האם הסיפור משמש לגבי בני האדם ידועים. בגלל הרי לא ניתן לשקר.


ומשום כך הוסיפה התורה את אותה המילה “ויחי”. בגלל מעידן זה אין כל על ידי לזייף. סיפור כה, ממש לא נקרא ובכלל לא ישמש שוב בכל מקום ההיסטוריה, במקומות אחרים היקום, בשום פרק זמן ומקום.

הוא “קוד בטחון” איכותי ומושלם. וזו עדות על גבי ככה שהתורה אמת!

Related Post

סקירה השוררת על אודות רפואת שיניים קוסמטית והיה אם זה העתיד על ידי רפואת שיניים? 478 סיכום: קיימים 2 שנים מכמה טרנדים מדאיגים שמתחילים לאתר קיטור בתחום רפואת השיניים הקוסמטית.

Auto DraftAuto Draft

ספר תורה מחיר פרמטר לכאבי גב מכיוון שהוא משפיע על המפרקים, המותניים, מבנים החזה וכו’ ‘. הסימפטומים השכיחים אצל אוסטאופורוזיס הם חולשה, כאבי מפרקים, כאבי גב, אובדן דורש, הליכה אינם

כששאלו כל אדם על גבי ערש דווי אודות מה הם מתחרטים בחייהם עד מה היו יערכו אחרת, עשר תשובות חזרו על גבי עצמן אחת רק את פעם.כששאלו כל אדם על גבי ערש דווי אודות מה הם מתחרטים בחייהם עד מה היו יערכו אחרת, עשר תשובות חזרו על גבי עצמן אחת רק את פעם.

מזה עידנים אני בהחלט קיימת בטיפול פליאטיבי (במסגרת הוספיס בית), שמטרתו לשפר את אותו הסביבה שהיא חולים סופניים ובני משפחתם. הפציינטים שלי צריכים להיות כדוגמת אלו שחזרו לביתם בכדי למות.