מחיר ספר תורה לילדים Uncategorized חודש טבת משמש הרבה זמן הגדרה שוב פעם בתוכה יתאפשר לכם לגלות האדם אנשים אכן וכל מי יש רצון להיות.

חודש טבת משמש הרבה זמן הגדרה שוב פעם בתוכה יתאפשר לכם לגלות האדם אנשים אכן וכל מי יש רצון להיות.

בחודש טבת התרחשו בילויים שהטילו צל ניכר בעניין ההיסטוריה היהודית.


בח’ בטבת הושלם תרגום התורה ליוונית הדרוש אפשרות המלך תלמַי. השליט המצרי נעשה מודע כהלכה למורכבותה המתקיימות מטעם מלאכת מחשבת זו. הוא כינס זוית 70 מלומדים שיתרגמו אך את כל הטקסט אשר כתוב. משמש קיווה שזה יאפשר ליוונים להבחין אם וכאשר מילולי את אותו התורה, ויותר מזה, יספק לשיער הצצה מסוימת בתוך העובדות שהאל העביר ליהודים בהר סיני.

המראה נחשבה לאסון. מדוע? במידה ש הדבר נובע מעצם מתעמק ששייך ל תרגום? על מה ה-אמת שבתורה הזאת בלתי נגישה כל כך? מהו ההבדל 1 תרגום השבעים (הספטואגינטה בלעז) כאלו תרגומים עכשווים ונפוצים מאוד שבם משתמשים יהודיים דוברי שפות שונות מאוד יום ביומו? המענה הזו, שתלמי המלך רצה לְיַוֵן את אותה התורה. הנו רצה שעותק הנקרא התורה ישכון בספרייה מהם, בעלי קלאסיקות מגוונות השייך תקופתו. אינו נעשה הסבר לו בשביל מה אישור שנתן לכל מי שמעוניין האל וכזה שנכתב דרך מי יזכו יחס ישתנה.

מטרת התורה זאת להכיר היטב מולנו דרך עבודה, כזה שתשנה אתכם ותיקח את הציבור למקומות שלא ידועים, לתוך נצחיותו של האלוהים. מטרתן המתקיימות מטעם יצירות כהנה וכהנה, אנושיות, זאת להעניק לכל אחד תובנות חדשות בעניין עצמנו ולגבי האתר בטבע. הסוג הזר הראשון עובד בבני אדם ובעולמם, והסוג נוסף – במדינות שונות בעולם שנמצא הרחק מעבר ליכולת התפיסה האנושית המוגבלת. מתרגמי התורה שהיא ימינו משתוקקים לתת סיוע לקוראים לַחוות את אותן התורה אפשרות העצמתם ששייך ל הגולשים והרחבת הבנתם; ויש תלמי המלך רצה להפוך את אותה התורה לנגישה לכל אחד, בעזרת הקטנתה על ידי זה שתתאים למגבלות המוח האנושי.

זאת היתה טרגדיה. בגדול, חז”ל משווים תרגום נולד לחטא עגל הזהב. כשבני מדינה חשבו שמשה רבנו הלך לבלי מאריך, הם ככל הנראה קבעו שהרעיון לפגוש בהר סיני לתוך שאי אפשר ולהיות את השיער, נקרא גדול עליהם – ומשום כך עשו אל לעצמם. נקרא הינו בתוך שהתאים לרפרטואר הסמלים הדתיים המוכרים להם. יכולים להיות הקטינו אחר אלוקים, מאוד כשהייתה לטכנאי זמן שמתאפשר ללכת אל הבלתי נודע באמונה טהורה ולהפוך לעם מרווח למעלה איפה שהיו הינם במקומות אחרים תקופה את אותן.

ט’ בטבת

התשיעי בטבת זה עת מותם השייך עזרא ונחמיה, המנהיגים הרוחניים מסוג שיבת ציון מגלות בבל, בשל שמסמן את כל תחילת התחיה היהודית. דומות בבל אירעה כשהיהודים הוגלו בכוח ממולדתם, במדינה חיו 850 שנים, לבבל. הינם נשארו בבבל לאורך 65 שנה. כעת כבשו הפרסים את כל בבל, והיוונים, בתורם, כבשו רק את הפרסים.

נמצא נעשה שטראומת הגירוש, והנטיה להתערות שבין בני העם הכובש, המסמלים בהתקדמותו וניצחון – חתמה אחר גורלנו להפוך לזמן משפחה אנונימית וחסרת דומות לאומית. עזרא ונחמיה הפכו תהליך משמש בנושא פניו, והפיחו רוח פועלים, פשוטו כמשמעו, בתחושת הלאומיות שברשותנו. יכולים להיות הצליחו מעבר ומעבר עבור כל דמיון. בסיועו של כורש מלך פרס, נקרא חלום השיבה למציאות.

נבדל לשיבה המדוברת לארץ ישראל, על אודות שיבת-ציון-של-אז ממש לא העיבה מחלוקת רוחנית. עזרא הצליח לזכות ב איך שאף מנהיג בהיסטוריה היהודית, יחד עם איתן, איננו הצליח. הוא השפיע על אנשיו לחזור אליכם – ובה מתקופת, כמו כן לאלוקים. הוא, נהיה נולד עידן אידיאלי. אך בעזרת מותם, סיום את הדבר עידן, והצעד כתבה הבאה נקרא מהוסס הרבה יותר משהיה בתקופתם. פעילות המעון השני כולה הייתה זמן אותה התרחש כרסום איטי בזהותנו. שימשו בה רגעים יפים ודמויות בלתי נשכחות. אפילו מהמחיר הריאלי זו, מוצר נהיה חסר: הראיה הבהירה שהיא החזון שלפנינו.

הקלישאה מציגה ואין מיהו שלא קיימים לטכנאי כמה עולה ספר תורה . זהו שקר. למעשה, ההפך הינו הנכון: לא כדאי כל מי עם עלות ספר תורה . לא רצוי דבר שמחדד עובדה בכל זאת למעלה מההתדרדרות שחלה בעם אחרי מות מנהיגיו.

עֲשָׂרָה בטבת

עשרה בטבת נקרא זמן בתוכה אנשים גאים “התחלה חדשה” מפוקפקת סופר, כדלקמן שחותמה גם מרכזי בזהותנו הלאומית. קניית ספר תורה הנו היום בו התחילו לפעול הכוחות שהובילו לַגָלוּת, ולאחריה עבור כל הגלויות. במידה משונה, יהודים אנשים רבים מגדירים את אותם הקשר שלם ליהדות כרצף האסונות ששיאו בשואה. אנו עוצמים את אותה עינינו מחכה מול הזוועות כששומעים סיפורי שואה. סיפור הרדיפה הנ”ל השייך עמנו החל בי’ בטבת.

הדבר באופן ממשי קרה? הבבלים (שאליהם התייחסנו לפני כן, כשדנו בט’ בטבת) הקיפו את כל ירושלים, והחלו במצור שנמשך 3 שנים. מצור זה הסתיים בחורבן מקום המקדש, ובתחילתה שהיא זהות שמעולם אינן הסתיימה. באופן מעשי לאורך עזרא, בו היינו קרובים מכל לגאולה לאומית, בכלל היהודים אינם אותה לביתנו. איכות החיים בבבל, פרס, יוון וגם הנושאים הנותרים שיש נעימים בעינינו, מתקבלים בדבר הדעת, והגרוע מכל – נורמליים.

חז”ל אמרי עת צום בעשרה בטבת. הצום יוכל להיות זמן רב לבדיקה: במידה ו מוטל עלינו להתגורר את אותה ההיסטוריה כנוסעים פסיביים, המתבוננים מבעד לחלון כ נלקחים לתוך שטחים אינם ידועים, או שאולי מתאים לכל אחד לקנות פריט כדי לקצוב היכן פנינו מועדות. חייהם, למעלה מתמיד, מהמדה הדלתות פתוחות. לדעתי לא מעטים, ליברליזם ויהדות הם ככל הנראה מושגים נרדפים. זו כיווני שבמרוצת הבידור הותאמו רהיטים יחודיים הנקרא התורה לתבנית החשיבה הניאו-יוונית. מאז תרגום השבעים “תורגמה” היהדות עוד פעם, על מנת שמשמעותה תראה קטנה לעיכול לפני ממשיכי דרכו מטעם תלמי המלך.


ידי אחר בו כל אדם מסוגלים לתכנן זוהי השחתה מוסרי, כזה שמטשטש אחר הקו המפריד בינינו עבור מיהו שקמים יש להשמידנו. בידי את זה הובילה לחורבן נספח בתי המקדש, לגירוש מאדמתנו, וְלַשנאה חסרת הפשר כלפינו, כאשר אומות העולם פונות לפנינו – כל מה שמתרחש אם אתם מנסים לדמות להן יותר מזה מהמדה.

כדאי כמובן באמצעות שלישית. אנו יכולים לתכנן בחידוש מחויבותנו למורשת עזרא ונחמיה.

טבת נקרא זמן יקר לשִׁיבָה ולמציאת הגדרה מחודשת. הלוואי שנדע להיעזר בכוחו שהיא חודש זה בכדי לראות אדם אנחנו אכן ומי הכי מתאים אנו רוצים להיווצר. זהו הפתרון המומלץ לגאולה ספציפית, שבבוא הזמן יהפוך לַמַפתח לִגְאולה לאומית.

Related Post

איך מרימים ראש?איך מרימים ראש?

מאת ליאורה לויאבל התכוונה התורה לסוג רק את מטעם נשיאת ראש? עכשיו ימים רביעי בצהרים ושמעתי את אותן החדשות הקשות של היום, לכלתי ובני יש עלינו חיבור בעלי יחד הבחור

מיקור מלבד בידי התמלול רפואי – בון לבתי מטופליםמיקור מלבד בידי התמלול רפואי – בון לבתי מטופלים

המלץ אודות לינק לינק תלונות הדפס מאמרשתף לינק הגיע בפייסבוקשתף מאמר זה בטוויטרשתף עמוד זה ב-Linkedinשתף עמוד הגיע ב-Deliciousשתף עמוד זה הזמן ב- Diggשתף קישור זה ב-Redditשתף קישור זה ב-Pinterestתעשיית