מחיר ספר תורה לילדים Uncategorized בפועל המתקדמת שיש לנו, והיה אם פעמים רבות נדמה שהעולם משוייך לילדים קטנים בלבד ועל אודות הוריו להדרש להם את אותם מקומם, בואו ואפשר למבוגרים שבינינו את השיער המתאים לדירה, מקצועי ונכבד את אותה הזקן, בסופו של דבר, כולם נרוויח!

בפועל המתקדמת שיש לנו, והיה אם פעמים רבות נדמה שהעולם משוייך לילדים קטנים בלבד ועל אודות הוריו להדרש להם את אותם מקומם, בואו ואפשר למבוגרים שבינינו את השיער המתאים לדירה, מקצועי ונכבד את אותה הזקן, בסופו של דבר, כולם נרוויח!

הבוקר עליתי לאוטובוס. מיד לספסל הראשוני ראיתי מדבקה מוצמדת לשמשה השייך שירות האוטובוסים, ועליה כתוב: מפני שיבה תקום, כלומר, שבמקומות אלו עלינו זכאות לאחר מכן למבוגרים. נחמד.

רק אחת החוויות הקבועות שלי מזמן נסיעה בתחבורה הציבורית זו גם הקימה למבוגרים. בדירות מיד כשנפתחת דלת הבית בתחנה ואדם טיפ במעט מתבגר עוסקת את אותן דרכו פנימה, המוח שלי כבר עסוק בקדחתנות בניסיון נואש להעריך את גילו, וכמה בהחלט בהול לו לחכות. אני בהחלט וודאי שרבים עוברת את אותן התחושה.

כל אחד מוצאים לפתע מרשימים תמיד בכל מקום. בבית, באוטובוס, ברחוב מסחרי ואיפה אינו. ספר תורה מחיר בפיטר פן מוקפים באנשים מבוגרים, וזה מעוניין מכם לפנות לקבלן שטח ישיבה, לסייע לטכנאי בסחיבת סלי קניות, לשבת לטכנאי בסבלנות, וסוגים נוספים. זה ברור, בוודאות על כל שחובת גלובל מדיק זו גם לדאוג למבוגריה, לאפשר לנכס כגון שצריך, ולמנוע איך העדר נעימות.

ודאי.

נוני זה אינן הכל. בפסוק המצוטט, למשל שמופיע במלואו בתורה, נאמר “מפני שיבה תקום והדרת פני זקן” [ויקרא י”ט ל”ב], הסבר הדבר, שקיימת מצווה בדיוק לקום כדי לפנות לטכנאי את הדירה על מנת אשר לקשיש חלק לחכות אינם ייפול, אלא שנדרש לקום למען לכבד ולהדר יחד עם זאת, גם כן עד כבר מוטל עלינו לנכס מקום שראוי לשבת!


בתלמוד (קידושין ל”ג) מופיע כוונה מדוע מומלץ לקום לכבודו מטעם כל אחד זקן, אף או גם איננו מוצדק גדול:


“כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני”. בקיצור, האנשים הוריה ם קודמות בחייהם מן הסתם אירועים מצמידים ומסעירים והרפתקאות רבות, וזאת הסיבה שחיות יש צורך לנהוג עליהם כבוד.

יש עלינו לנהוג בכבוד באוכלוסיה המבוגרת אך ורק לטובתם ולהגנתם, אלא אף קודם כל – לטובתנו. עלינו לכולם הרוב דבר להבדיל ולתרגל מנסיון הסביבה העשיר, ואם ננהג שבם בכבוד האולטימטיבי, לא מקצועי ליטול דבר שיעור וראייה נכונה ממרום גילם.

דה פקטו דינאמית ומתקדמת, האם מפעם לפעם נדמה שהעולם משוייך לצעירים לא רק ועל אבא או אימא לנסוע לדירה את אותן מקומם, נזכור תמיד: “מפני שיבה תקום”, או שמא רצוי למבוגרים שבינינו את השיער הכדאי לנכס, ונהדר ונכבד רק את הזקן, נשמע דבר שיש ברשותם להדגיש, לבסוף, כולנו נרוויח!


קניית ספר תורה בנסיעה שמטרתה – אפילו או האוטובוס אין להם ביקוש מנוסעים, והמבוגר התורן מתיישב בקלילות בענף הבכור שנקרה בדרכו – קום לכבודו. אפילו אולי לא רצוי, הנו הרבה פחות מסוכן דרך נסיעה, אולם לא פחות נזכור אחר כבודו המוצלח לדירה, ושהעולם, שייך קודם כל למבוגרים.Related Post

Auto DraftAuto Draft

בפרשת השבוע (נָשֹׂא), נכתב בספר הזוהר: “ואם תאמר, היא כתוב, וימת. וימת משמע שנתבטל לחלוטין. ומשיב, שלא אכן. אפילו מיהו שיורד ממדרגה הראשונית שהיה שבה, נקראת במדינה מיתה. כש”א וימת