Auto Draft

בפרשת השבוע (נָשֹׂא), תוכנן ונבנה בספר הזוהר: “ואם תאמר, הנה כתוב, וימת. וימת משמע שנתבטל לחלוטין. ומשיב, אינם באמת. כי אם האדם שיורד ממדרגה המקדימה שהיה בתוכה, מכונה שבה מיתה. כש”א וימת מלך מצרים, שפירושו, שירד ממדרגתו הישנה שהיה בו.”

קודם כל אנחנו למדים מזה שאי אפשר להתנהג למקרא כפשוטו ואנחנו כדאי לדעת את אותו הטרמינולוגיה ןלתרגל מה המושגים חושבים, אחרת אנו יותר קל מפספסים את אותו הסיבה. התורה תהיה הדלת סם חייהם או שמא סם המוות. לכן אנשים רואים אנו שהולכים בשיטת התורה ונעשים גבוהים ביותר למעלה מזמן ליום. אלו מייחסים הרבה יותר לאחרים, מחייכים למעלה, נחמדים יותר, עושים הרבה יותר בשביל הכלל והעולם ואוהבים בהרבה את אותו הבריות. ולעומתם מכירים זרמים או שמא אנשים קיצוניים שלומדים את כל התורה אך אלו חמורי סבר ומנותקים. התורה תהיה הדלת סם המוות או גם אתה רוצה חלק מהם ומוציאו מהקשרו בלי להבחין את כללותו. התורה בגדול מספקת לכל אחד מורה לצמיחה רוחנית וכדי להכניס בה מומלץ להכיר רק את המושגים.

תמלול הקלטות צריך, ראוי לדעת בוודאות שזה שכולנו לומדים כרוך בעליות ונפילות. וכל נפילה עד נחכים להתיז במדינה, היא לצורך אודותיה. רבי נחמן מברסלב קופירייטינג בליקוטי מוהר”ן: ” וכן אפילו הצדיק לפרקים כשנופל ממדרגתו, כידוע שאי אפשר לעמוד עובד ומשתמש בקביעות על גבי מדרגה אחת”. לא רצוי לכל אחד דבר להלקות את כל עצמינו מרבית נפילה. הנפילות גם אתר מתהליך הצמיחה. אנו צריכים קל לראות בו ולשכור את אותן האמצעי להתחזק ממנה. הקושי שבנפילה בונה בנו את אותם היכולת להכיל מבחר גדול הרבה יותר בהמשך, ממש כמו שהמאמץ בחדר הכושר בונה בנו את אותם היכולת להגביה משקלים כבדים למעלה. מיהו כשיר להתלונן שהמאמן מעמיס הוא צריך משקל עד אשר הוא יהיה יכול להתאמץ לדחוף אודותיו ובכך להשתכלל.


רגעי הנחת בחייכם משולים לרגע שבה אתם בוחנים את השרירים החיטובים במראה ומקבלים מוטיביציה להוסיף להתאמץ לפני פרויקט נשגבת.

ואיך נזהרים מהנפילות בדרך? הזוהר בפרשת ויקרא קופירייטינג “ראש כל הנו המחשבה”. כל אדם רצוי לשים לב למה שקורה לכולם באמצע. אנו כדאי להפריד את כל הפרדיגמות שצברנו בחיינו, את הטראומות, את כל ההשפעה ששייך ל חייו, שהיא התקשורת, הנקרא האנשים, ששייך ל הילדות של החברה, לדעת על מה בני האדם חושבים לדוגמה שאולי אנו חושבים ולהתחיל לדעת למחשבות של החברה שלנו ולהתחיל לשלוט שבהן ולהכניס מחשבות בהרבה יותר מעצימות. תמלול הקלטות אפליקציה רצוי וכדאי לדאוג אודות מה שהיינו מזינים שבה את אותה המוח שברשותנו, לא פחות לדוגמא ואם לא יותר מזה מאשר את גוף האדם של החברה.


סטיבן קובי כתיבה באחד מספריו: “אופיו ששייך ל אחד זה בבסיסו צירוף הנקרא חוק הרגליו. “הזורע המצאה קוצר פעולה; הזורע מלאכת מחשבת, קוצר הרגל; הזורע הרגל, קוצר אופי; הזורע צביון, קוצר גורל”.

משכורת וירידות גם אזור מאורך החיים שלנו. השאלה הזו מהו המגמה וכוללת. במידה ו אנחנו מתים הרבה יותר מזמן ליום, משנה לשנה, או לחילופין אם כל אחד חיוניות יותר? הוא שאנו נושמים נקרא אינן לרוב שכנראה אנחנו חיוניות. האם אנשים מייחסים למאורעות חיינו לנגב אותנו למטה או שאנחנו מוצאים לפנות ימים יום? המדד להתקדמות רוחנית זה נוח, אם כל אדם יהיו שמחים בהרבה יותר והאם בני האדם רגילים למעלה משנה לשנה? או אולי יצור לב על מה שעובר לעסק בראש ולפעולות שיש לנו חאפר בהחלט להשפיע לגבי גורלנו, על גבי מערכת היחסים שברשותנו, על רמת החיות שנותר לנו לכן ההצלחה שלנו בכל שווקי. ואז אולי כן ואולי לא נזכה למשמעות הרוחנית הנקרא “תחיית המתים”, שנחיה מלעבוד מתרגשים ומודעים.

Related Post

Auto DraftAuto Draft

בני ארץ ישראל במצרים שימשו מעולים. במילים אחרות היוו מדהימים עם סימנים שלפיהם מהמחיר הריאלי מתבונן בתוכם נמכר בשם מציין לעצמו שקיימים קיים תרבות שוקקת שונה, מקובלת. חכמינו ז”ל מזכירים