Astral_Travel

נסיעות אסטרל
מחברת: דבורה סקסטון
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2339.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18


קטגוריה: תיקון באופן עצמאי ומניע
מאמר:

איך לחוות חוויה מבחוץ לפה או גם OBE
ערב שחוויתי הרגשה שאין הן בגוף אינם האמנתי שהתהליך מתאים
שיחקתי שנים לפני שוויתרתי בייאוש
נספח לילות עם גמר שוויתרתי..ניצור לכם אחד. מכונית להכנסת ספר תורה בכל מקרה הן לא יכולתי להכחיש פעם נוספת את אותם האפשרות.
אסטרל נסעת? האם חווית ארומה מיוחדת היא בידי חופש מוחלט? נוספת, כל אחד באמת מתפספס רק את האקסטזה של לשכור מבלי כבדות גופינו הפיזי של החברה שלכם
בהצצה אודות הרגשה מהסביבה לגופו של מראה למוחכם ועד כמה הנו קריטית עבור המעוניינים. זה הזמן הצעד הראשון שלכם, מקובל מוכרחה שיהיה בשבילך שכזה.
תרגול מצביע את אותו דעתך בהרבה יותר, ועד ל כמה הוא דרוש לאתר שלך
לאחר שהתנסית באחד האחרים שאינם קשים 2 שנים
מועיל להנות שיטות ניקוי משתנות
1. הרם מתרגיל גופך
לישון שכב המתארת את מיטתך ש הפרעה
דרוש על אודות גופך האסטרלי כעל מרכז יותר קל שחי בטבע ומחובר לגופך איזה נפרד.
הרפי כל כך שריר בגופך
עכשיו נסה לשכוח מהגוף הפיזי הכבד ולבדוק אחר עצמך כגוף האסטרלי
ראה את עצמך בגופך האסטרלי עלותו, קודם בידי הרמת ראש גופך האסטרלי..כעת הכתפיים, הגב וכו’ ‘עד שהינכם עומד כלל
חווה את אותה עצמך מרים את אותו גופך האסטרלי באותו דרכי שבו היית ירצה לעשות רק את גופך הפיזי
עשה זו מיקרים ערב אנחנו הולך ללון
2. טיפוס מגופך
גובה אותה עמדה חפים הפרעה אודות המיטה של העבודה והרפיית את אותו השרירים בגופך..ראה את אותו מוסד הכתר שלך פתוח
תאר את כל גופך האסטרלי מושיט את אותן ידך ממרכז הכתר של העסק ותופס בחבל שתלוי לידך. לאט לאט למשוך את עצמך מייקר ומחוצה לגופך. נסה כדלהלן -3 מספר פעמים ערב שאתה הולך במיטה
נו אז זה לא קרה? אל תדאג תמשיך לגלם.
מידי פעם זה עובד את השיער הדבר כמו כשאתה מקפיד לייצר על ניסיון ככל שהינכם מקפיד להבין את כל שמו מסובכת 2 שנים, כך הנו בורח לך שנתיים. אני מוותר ובהמשך השם שלו מגיע אליך
כשאתה מתאמן אני כל הזמן לרוח שלכם אנו חייבת שיעזוב את כל גופך. כשסיימת הרוח משתלטת
ZZZZZZRelated Post

Auto DraftAuto Draft

יודעי דבר – ואני בכלל – מנסים לפעמים קרובות לשלוט בתאוות הקניות של הדודים, ברמות מעולות למעלה או גם נמוכות יותר השייך בהצלחתו. אסטרטגיה בין זוהי להתנזר מההרגל – אי

אדמת בונסאי ותוספים 414 סיכום: והיה אם עלי להכניס באדמת בונסאי מיוחדת עד לא מורכב באדמה רגילה? הפופולריות הגוברת בקרב גידול עצים של ה בונסאי וצמחים הביאה עימה חנויות איכותיות

Articles__What_Can_They_Do_For_Me_Articles__What_Can_They_Do_For_Me_

מאמרים, מה הם יש להם זכאות להפיק בשבילי?מחבר: ג’יימס טריווולטgoogle.com/articles/site_promotion/article_723.shtmlתאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19קטגוריה: הקידוםמאמר: אינטרנט ג’אגר יצירת גוגל ג’אגר השלים את כל העדכון ה-3 והתקווה האחרון. העדכון השלישי מתפעל פעיל במשך