ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA בעוד כוננים קשיחים SATA

מחבר: מק מק’קלן
google.com/articles/computers_and_internet/article_2582.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

בתקופה האחרונה היו עדים להתפתחויות מלהיבות בייצור כוננים קשיחים בעלות החדרת מטמונים ענפים 2 שנים, מהירויות ציר מהירות 2 שנים, מהירויות העברה של תוספים גבוהות מאוד יותר ואמינות עמוקה.
כוננים קשיחים ATA (הידועים בדרך כלל כונני IDE) הנם סוגו של הכונן הקשיח שעובד למחייתו באופן ספציפי את אותה ברוב מחשבי משתמשי הקצה. הוצג בין השנים 1986, תקן ATA ראה שינויים מגוונים להתקדמות הגודל והמהירות בידי הכונן הקשיח אשר היא בעצם עלול לתמוך. ATA-7, ששוחרר בשנת 2001, יוכל לשמור אודות קצב המרה של תוספים בעלייה בידי 133 מגה-בייט / שנייה .ATA-7 נחשב למודל הקטן ביותר לשפץ ATA המקביל.
בשנת 2000, יצרני הכוננים הקשיחים יקימו תקן אידיאלי על ידי הכונן הקשיח בשם Serial ATA, הפופולרי מאד SATA. הכוננים הקשיחים על ידי SATA התגברו המיועדים המגבלה של ATA ובינהם תקלות אלקטרומגנטיות (EMI), תזמון אותות ובעיות אחרות גדולות פרמטרים. עם סיטואציה מהיר, SATA נהפך לסטנדרט הבסיסי עבור שמרבית משתמשי המחשב.
התיאור השני מפרט אחר ההבדלים מכיוון ATA ו- SATA.
הכנסת ספר תורה מחיר (ATA) מבוסס על ממשק מקבילי בידי 16 סיביות ומשמש ברוב המקרים לשליטה בכוננים קשיחים במחשב. ואולם, קבצים מצורפים לטכנולוגיה חדישה סדרתית (SATA) הנם התקדמות טורית בידי סיבית אחת אצל ה- ATA המקביל. תוכלו להבדיל בקלות רבה מכיוון כוננים קשיחים אצל SATA מרבית כוננים קשיחים בקרב ATA בידי חיבורי החשמל המופק והנתונים הרבים שנעשה בהם שחמוש בגב הכוננים הקשיחים.
אם וכאשר משווים ATA מחשב אישי SATA, לכוננים הקשיחים בקרב SATA מתופעל תועלות ביצועים המבדילים כש מכוננים קשיחים בידי ATA. כונני SATA מותאמים שנתיים להתקנה ושואבים הרבה פחות מתח חשמלי. גורם רב שני בידי SATA הינה רוחב הפס המשמעותי עד מאוד האפשרי. הדגמים האחרונים בידי כוננים קשיחים ATA מספקים את אותה קצב המרה של הנתונים הגבוה מאד אצל 133 מגה לשנייה. לעומת שתקן SATA המודרני יכול להבטיח העברת תוספים על ידי ועד 150 מגה לשנייה.
לפי Seagate, ניתן הזמן לראות כיוון הביצועים בידי כונני SATA אודות פני כונני ATA יעמדו על אודות כ -5%. ההתפתחויות בטכנולוגיית SATA ללא כל ספק ישתפרו באופן זה. העתיד בידי SATA מבחין המעורבות גדול אצל משתמשי המחשב הביתי, הכוננים הקשיחים על ידי SATA בנפח 600 מגה לשנייה צפויים בסביבות שנת 2021, שיספקו מהירות וביצועים מצמידים.
כאשר נבצע בדיקת ביקורת מבנים מכיוון כוננים קשיחים של ATA וכוננים קשיחים על ידי SATA, עלול שתמצא שהרי כונני SATA יעלו שנתיים, איזה מה כשבוחנים את אותו היתרונות הרבים המאפשרים אצל כונני SATA המתארת את פני ATA, מכניס להפסיד כמה שקל חדש חדשניים בעבור כוננים קשיחים אצל SATA.
למעשה, הכוננים הקשיחים האחרונים על ידי SATA מציעים יתרונות מקצועיים לציון על פני הכוננים הקשיחים על ידי ATA כשיקרה רוצים צריכת מתח חשמלי, נוחות לכל כיס וביצועים. מקצועיים נמצא בהליך תפקיד כוננים קשיחים חסונים שנתיים בקרב SATA ש בוודאי יתרמו לפיתוחים אצל הכוננים הקשיחים לעמוד בזמן במחיר משאבי מתכנת מהותיים נוספים ע"מ לשפר את אותו הביצועים הכוללים בקרב ערכה מחשב נייד.
וודא http://harddriveusa.com עד לקבלת חומרי הדברה קליינטים בכוננים קשיחים.
ZZZZZZ
Related Post

הנו היה קשה הרבה יותר מכפי שחשבתי. להלן 3 שיעורים הכרחיים שלמדתי.הנו היה קשה הרבה יותר מכפי שחשבתי. להלן 3 שיעורים הכרחיים שלמדתי.

כשחברתי ביקשה ממנה להרשם אליה לאתגר של שלושים שעות נעדר תלונות, אני מיד שאוכל לעשות את זה. בסיום וכל זה, הייתי הנל שמדברת אלו ואחרות בעניין “לראות אחר התשורה שבאתגר”

בחירת בעלי חברת סחר יומי 482 סיכום:לחברת סחר עתה הרגילה יהיו סוחרי יום מקיפים. לנו יהווה שנתיים נגיש לממש את כל תנועה הביזנס בנכס ובמשרד. מצד שני, ספקים קיימים וותק